Vinna är efter SEJCH SEUCH Bäckskogens Siri och SEJCH SEUCH Brunnebergens Bob.