Bäckskogens Lycka är efter SEUCH Bäckskogens Sickan och SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo.

Lycka är född 2020.

Bäckskogens Lycka