Svanstrandes vandringspris till bästa värmländska uppfödare 2016-201720170212_152110